Hogyan lehet ellenőrizni a file lock?

szavazat
226

Van-e bármilyen módon, hogy ellenőrizze, hogy a fájl zárolva használata nélkül try / catch blokk?

Most, az egyetlen módja tudok, hogy csak nyissa meg a fájlt, és felfogja System.IO.IOException.

A kérdést 04/08/2008 15:56
a forrás felhasználó
Más nyelveken...                            


12 válasz

szavazat
166

Amikor szembesül egy hasonló probléma, én kész a következő kódot:

public bool IsFileLocked(string filePath)
{
  try
  {
    using (File.Open(filePath, FileMode.Open)){}
  }
  catch (IOException e)
  {
    var errorCode = Marshal.GetHRForException(e) & ((1 << 16) - 1);

    return errorCode == 32 || errorCode == 33;
  }

  return false;
}
Válaszolt 08/07/2010 10:12
a forrás felhasználó

szavazat
121

Nem, sajnos, és ha belegondolunk, hogy az információ értéktelenek lennének egyébként, mivel a fájl zárolódnak már a következő második (értsd: rövid időtávot).

Miért konkrétan mit kell tudni, hogy a fájl zárolva egyébként? Tudva azt, hogy talán nekünk valamilyen más módon ad jó tanácsot.

Ha a kód a következőképpen néz ki:

if not locked then
  open and update file

Ezután a két vonal között, egy másik folyamat könnyen lezárhatja a fájlt, így ugyanaz a probléma akkor igyekeznek elkerülni, hogy kezdődik: kivételek.

Válaszolt 04/08/2008 15:59
a forrás felhasználó

szavazat
116

Az egyéb válaszok mindig a régi adatokat. Ez egy egy jobb megoldást.

Réges-régen, hogy lehetetlen, hogy megbízhatóan tudjon a folyamatok listáját zár egy fájlt, mert a Windows egyszerűen nem követi nyomon az adatokat. Hogy támogassa a Restart Manager API , hogy az információ most nyomon. A Restart Manager API elérhető kezdődő Windows Vista és Windows Server 2008 ( Restart Manager: Run-time követelmények ).

Én raktam össze kódot veszi útját egy fájlt, és adja vissza List<Process>az összes folyamatokat, amelyek zár a fájlt.

static public class FileUtil
{
  [StructLayout(LayoutKind.Sequential)]
  struct RM_UNIQUE_PROCESS
  {
    public int dwProcessId;
    public System.Runtime.InteropServices.ComTypes.FILETIME ProcessStartTime;
  }

  const int RmRebootReasonNone = 0;
  const int CCH_RM_MAX_APP_NAME = 255;
  const int CCH_RM_MAX_SVC_NAME = 63;

  enum RM_APP_TYPE
  {
    RmUnknownApp = 0,
    RmMainWindow = 1,
    RmOtherWindow = 2,
    RmService = 3,
    RmExplorer = 4,
    RmConsole = 5,
    RmCritical = 1000
  }

  [StructLayout(LayoutKind.Sequential, CharSet = CharSet.Unicode)]
  struct RM_PROCESS_INFO
  {
    public RM_UNIQUE_PROCESS Process;

    [MarshalAs(UnmanagedType.ByValTStr, SizeConst = CCH_RM_MAX_APP_NAME + 1)]
    public string strAppName;

    [MarshalAs(UnmanagedType.ByValTStr, SizeConst = CCH_RM_MAX_SVC_NAME + 1)]
    public string strServiceShortName;

    public RM_APP_TYPE ApplicationType;
    public uint AppStatus;
    public uint TSSessionId;
    [MarshalAs(UnmanagedType.Bool)]
    public bool bRestartable;
  }

  [DllImport("rstrtmgr.dll", CharSet = CharSet.Unicode)]
  static extern int RmRegisterResources(uint pSessionHandle,
                     UInt32 nFiles,
                     string[] rgsFilenames,
                     UInt32 nApplications,
                     [In] RM_UNIQUE_PROCESS[] rgApplications,
                     UInt32 nServices,
                     string[] rgsServiceNames);

  [DllImport("rstrtmgr.dll", CharSet = CharSet.Auto)]
  static extern int RmStartSession(out uint pSessionHandle, int dwSessionFlags, string strSessionKey);

  [DllImport("rstrtmgr.dll")]
  static extern int RmEndSession(uint pSessionHandle);

  [DllImport("rstrtmgr.dll")]
  static extern int RmGetList(uint dwSessionHandle,
                out uint pnProcInfoNeeded,
                ref uint pnProcInfo,
                [In, Out] RM_PROCESS_INFO[] rgAffectedApps,
                ref uint lpdwRebootReasons);

  /// <summary>
  /// Find out what process(es) have a lock on the specified file.
  /// </summary>
  /// <param name="path">Path of the file.</param>
  /// <returns>Processes locking the file</returns>
  /// <remarks>See also:
  /// http://msdn.microsoft.com/en-us/library/windows/desktop/aa373661(v=vs.85).aspx
  /// http://wyupdate.googlecode.com/svn-history/r401/trunk/frmFilesInUse.cs (no copyright in code at time of viewing)
  /// 
  /// </remarks>
  static public List<Process> WhoIsLocking(string path)
  {
    uint handle;
    string key = Guid.NewGuid().ToString();
    List<Process> processes = new List<Process>();

    int res = RmStartSession(out handle, 0, key);

    if (res != 0)
      throw new Exception("Could not begin restart session. Unable to determine file locker.");

    try
    {
      const int ERROR_MORE_DATA = 234;
      uint pnProcInfoNeeded = 0,
         pnProcInfo = 0,
         lpdwRebootReasons = RmRebootReasonNone;

      string[] resources = new string[] { path }; // Just checking on one resource.

      res = RmRegisterResources(handle, (uint)resources.Length, resources, 0, null, 0, null);

      if (res != 0) 
        throw new Exception("Could not register resource.");                  

      //Note: there's a race condition here -- the first call to RmGetList() returns
      //   the total number of process. However, when we call RmGetList() again to get
      //   the actual processes this number may have increased.
      res = RmGetList(handle, out pnProcInfoNeeded, ref pnProcInfo, null, ref lpdwRebootReasons);

      if (res == ERROR_MORE_DATA)
      {
        // Create an array to store the process results
        RM_PROCESS_INFO[] processInfo = new RM_PROCESS_INFO[pnProcInfoNeeded];
        pnProcInfo = pnProcInfoNeeded;

        // Get the list
        res = RmGetList(handle, out pnProcInfoNeeded, ref pnProcInfo, processInfo, ref lpdwRebootReasons);

        if (res == 0)
        {
          processes = new List<Process>((int)pnProcInfo);

          // Enumerate all of the results and add them to the 
          // list to be returned
          for (int i = 0; i < pnProcInfo; i++)
          {
            try
            {
              processes.Add(Process.GetProcessById(processInfo[i].Process.dwProcessId));
            }
            // catch the error -- in case the process is no longer running
            catch (ArgumentException) { }
          }
        }
        else
          throw new Exception("Could not list processes locking resource.");          
      }
      else if (res != 0)
        throw new Exception("Could not list processes locking resource. Failed to get size of result.");          
    }
    finally
    {
      RmEndSession(handle);
    }

    return processes;
  }
}

UPDATE

Itt van egy másik beszélgetés mintakódot , hogyan kell használni a Restart Manager API-t.

Válaszolt 17/12/2013 00:47
a forrás felhasználó

szavazat
19

Azt is ellenőrizze, ha bármely folyamat használja ezt a fájlt, és azt mutatják, a programok listáját be kell zárnia, hogy továbbra is, mint egy installer.

public static string GetFileProcessName(string filePath)
{
  Process[] procs = Process.GetProcesses();
  string fileName = Path.GetFileName(filePath);

  foreach (Process proc in procs)
  {
    if (proc.MainWindowHandle != new IntPtr(0) && !proc.HasExited)
    {
      ProcessModule[] arr = new ProcessModule[proc.Modules.Count];

      foreach (ProcessModule pm in proc.Modules)
      {
        if (pm.ModuleName == fileName)
          return proc.ProcessName;
      }
    }
  }

  return null;
}
Válaszolt 01/04/2011 12:19
a forrás felhasználó

szavazat
15

Ahelyett, hogy a való együttműködés segítségével a .NET FileStream osztály módszerek Lock és Unlock:

FileStream.Lock http://msdn.microsoft.com/en-us/library/system.io.filestream.lock.aspx

FileStream.Unlock http://msdn.microsoft.com/en-us/library/system.io.filestream.unlock.aspx

Válaszolt 08/03/2010 18:09
a forrás felhasználó

szavazat
7

Itt egy variációja DixonD kódját hozzáteszi, hogy hány másodpercig kell várni a fájl feloldásához, majd próbálja meg újra:

public bool IsFileLocked(string filePath, int secondsToWait)
{
  bool isLocked = true;
  int i = 0;

  while (isLocked && ((i < secondsToWait) || (secondsToWait == 0)))
  {
    try
    {
      using (File.Open(filePath, FileMode.Open)) { }
      return false;
    }
    catch (IOException e)
    {
      var errorCode = Marshal.GetHRForException(e) & ((1 << 16) - 1);
      isLocked = errorCode == 32 || errorCode == 33;
      i++;

      if (secondsToWait !=0)
        new System.Threading.ManualResetEvent(false).WaitOne(1000);
    }
  }

  return isLocked;
}


if (!IsFileLocked(file, 10))
{
  ...
}
else
{
  throw new Exception(...);
}
Válaszolt 24/09/2013 19:34
a forrás felhasználó

szavazat
7

A változás a DixonD kiváló választ (lásd fent).

public static bool TryOpen(string path,
              FileMode fileMode,
              FileAccess fileAccess,
              FileShare fileShare,
              TimeSpan timeout,
              out Stream stream)
{
  var endTime = DateTime.Now + timeout;

  while (DateTime.Now < endTime)
  {
    if (TryOpen(path, fileMode, fileAccess, fileShare, out stream))
      return true;
  }

  stream = null;
  return false;
}

public static bool TryOpen(string path,
              FileMode fileMode,
              FileAccess fileAccess,
              FileShare fileShare,
              out Stream stream)
{
  try
  {
    stream = File.Open(path, fileMode, fileAccess, fileShare);
    return true;
  }
  catch (IOException e)
  {
    if (!FileIsLocked(e))
      throw;

    stream = null;
    return false;
  }
}

private const uint HRFileLocked = 0x80070020;
private const uint HRPortionOfFileLocked = 0x80070021;

private static bool FileIsLocked(IOException ioException)
{
  var errorCode = (uint)Marshal.GetHRForException(ioException);
  return errorCode == HRFileLocked || errorCode == HRPortionOfFileLocked;
}

Használat:

private void Sample(string filePath)
{
  Stream stream = null;

  try
  {
    var timeOut = TimeSpan.FromSeconds(1);

    if (!TryOpen(filePath,
           FileMode.Open,
           FileAccess.ReadWrite,
           FileShare.ReadWrite,
           timeOut,
           out stream))
      return;

    // Use stream...
  }
  finally
  {
    if (stream != null)
      stream.Close();
  }
}
Válaszolt 03/01/2013 04:41
a forrás felhasználó

szavazat
7

Nevezhetjük LockFile keresztül való együttműködés a régióban fájl érdekli. Ez nem fog dobni egy kivételt, ha sikerül akkor a zár az a része fájlt (amely birtokában van a folyamat), hogy zár lesz sor, amíg nem hívja UnlockFile vagy folyamata meghal.

Válaszolt 24/07/2009 07:42
a forrás felhasználó

szavazat
6

Láthatjuk, hogy a fájl le van zárva, hogy megpróbálja olvasni, vagy rögzítse magát először.

Kérjük, tekintse meg a válaszom ide további információért .

Válaszolt 09/03/2009 13:54
a forrás felhasználó

szavazat
6

Ezután a két vonal között, egy másik folyamat könnyen lezárhatja a fájlt, így ugyanaz a probléma akkor igyekeznek elkerülni, hogy kezdődik: kivételek.

Azonban ez a módja, akkor tudja, hogy a probléma átmeneti, és próbálkozzon újra később. (Pl írhatsz egy szál, hogy ha találkozik egy zárat, miközben próbál írni, tartja újra próbálkozunk, amíg a zár is elment.)

A IOException, másrészt, önmagában nem elég konkrét, hogy zár az oka az IO hiba. Lehetne oka annak, hogy nem átmeneti.

Válaszolt 17/08/2008 19:17
a forrás felhasználó

szavazat
0

Ugyanaz de PowerShell

function Test-FileOpen
{
  Param
  ([string]$FileToOpen)
  try
  {
    $openFile =([system.io.file]::Open($FileToOpen,[system.io.filemode]::Open))
    $open =$true
    $openFile.close()
  }
  catch
  {
    $open = $false
  }
  $open
}
Válaszolt 23/12/2015 14:24
a forrás felhasználó

szavazat
0

Amit végül csinál a következő:

internal void LoadExternalData() {
  FileStream file;

  if (TryOpenRead("filepath/filename", 5, out file)) {
    using (file)
    using (StreamReader reader = new StreamReader(file)) {
     // do something 
    }
  }
}


internal bool TryOpenRead(string path, int timeout, out FileStream file) {
  bool isLocked = true;
  bool condition = true;

  do {
    try {
      file = File.OpenRead(path);
      return true;
    }
    catch (IOException e) {
      var errorCode = Marshal.GetHRForException(e) & ((1 << 16) - 1);
      isLocked = errorCode == 32 || errorCode == 33;
      condition = (isLocked && timeout > 0);

      if (condition) {
        // we only wait if the file is locked. If the exception is of any other type, there's no point on keep trying. just return false and null;
        timeout--;
        new System.Threading.ManualResetEvent(false).WaitOne(1000);
      }
    }
  }
  while (condition);

  file = null;
  return false;
}
Válaszolt 16/12/2013 20:19
a forrás felhasználó

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. Learn more