Mapping Áramlat adatok adatszerkezeteket C #

szavazat
20

Van egy módja annak feltérképezése gyűjtött adatok egy patak vagy tömb egy adatstruktúra, vagy fordítva? A C ++ ez egyszerűen kérdése casting egy pointert a patak adattípusként szeretnék használni (vagy fordítva a fordított) pl: C ++

Mystruct * pMyStrct = (Mystruct*)&SomeDataStream;
pMyStrct->Item1 = 25;

int iReadData = pMyStrct->Item2;

nyilvánvalóan a C ++ módon elég biztonságos, ha biztos benne, a minősége adatfolyam olvasása közben a beérkező adatokat, hanem a kimenő adatok szuper gyors és egyszerű.

A kérdést 05/08/2008 12:11
a forrás felhasználó
Más nyelveken...                            


4 válasz

szavazat
2

ha .net mindkét oldalon:

lenne, ha a bináris sorozatprogramozásának küldeni a byte [] eredmény.

bízva a struct hogy teljesen blittable lehet baj.

fizetni fog néhány általános (mind a CPU és a hálózat), de biztonságban lesz.

Válaszolt 05/08/2008 12:29
a forrás felhasználó

szavazat
2

Ha meg kell feltölteni egyes tagok változó kézzel lehet általánosítani, hogy egy kicsit, mint amennyire a primitívek érintett használatával FormatterServices letölteni érdekében a lista változó típusok társított objektumot. Elegem van, hogy ezt egy olyan projekt, ahol volt egy csomó más üzenet típusok jön le a patak, és én biztosan nem akarja írni a Comment / deserializer minden üzenet.

Itt a kód szoktam általánosítani deserialization egy byte [].

public virtual bool SetMessageBytes(byte[] message)
  {
    MemberInfo[] members = FormatterServices.GetSerializableMembers(this.GetType());
    object[] values = FormatterServices.GetObjectData(this, members);
    int j = 0;

    for (int i = 0; i < members.Length; i++)
    {
      string[] var = members[i].ToString().Split(new char[] { ' ' });
      switch (var[0])
      {
        case "UInt32":
          values[i] = (UInt32)((message[j] << 24) + (message[j + 1] << 16) + (message[j + 2] << 8) + message[j + 3]);
          j += 4;
          break;
        case "UInt16":
          values[i] = (UInt16)((message[j] << 8) + message[j + 1]);
          j += 2;
          break;
        case "Byte":
          values[i] = (byte)message[j++];
          break;
        case "UInt32[]":
          if (values[i] != null)
          {
            int len = ((UInt32[])values[i]).Length;
            byte[] b = new byte[len * 4];
            Array.Copy(message, j, b, 0, len * 4);
            Array.Copy(Utilities.ByteArrayToUInt32Array(b), (UInt32[])values[i], len);
            j += len * 4;
          }
          break;
        case "Byte[]":
          if (values[i] != null)
          {
            int len = ((byte[])values[i]).Length;
            Array.Copy(message, j, (byte[])(values[i]), 0, len);
            j += len;
          }
          break;
        default:
          throw new Exception("ByteExtractable::SetMessageBytes Unsupported Type: " + var[1] + " is of type " + var[0]);
      }
    }
    FormatterServices.PopulateObjectMembers(this, members, values);
    return true;
  }
Válaszolt 05/08/2008 12:47
a forrás felhasználó

szavazat
16

A legtöbb ember használ .NET sorszámozás (van gyorsabb és lassabb bináris XML formázó, mindketten függ reflexió és változata toleráns bizonyos fokig)

Azonban, ha szeretné, hogy a leggyorsabb (nem biztonságos) út - miért nem:

Írás:

YourStruct o = new YourStruct();
byte[] buffer = new byte[Marshal.SizeOf(typeof(YourStruct))];
GCHandle handle = GCHandle.Alloc(buffer, GCHandleType.Pinned);
Marshal.StructureToPtr(o, handle.AddrOfPinnedObject(), false);
handle.Free();

Olvasás:

handle = GCHandle.Alloc(buffer, GCHandleType.Pinned);
o = (YourStruct)Marshal.PtrToStructure(handle.AddrOfPinnedObject(), typeof(YourStruct));
handle.Free();
Válaszolt 05/08/2008 14:46
a forrás felhasználó

szavazat
5

Abban az esetben, Lubos Haskó válasza nem volt biztonságos elég, ott van még a nagyon biztonságos módon, a mutatókat a C #. Íme néhány tipp és buktatók, amit befut:

using System;
using System.Runtime.InteropServices;
using System.IO;
using System.Diagnostics;

// Use LayoutKind.Sequential to prevent the CLR from reordering your fields.
[StructLayout(LayoutKind.Sequential)]
unsafe struct MeshDesc
{
  public byte NameLen;
  // Here fixed means store the array by value, like in C,
  // though C# exposes access to Name as a char*.
  // fixed also requires 'unsafe' on the struct definition.
  public fixed char Name[16];
  // You can include other structs like in C as well.
  public Matrix Transform;
  public uint VertexCount;
  // But not both, you can't store an array of structs.
  //public fixed Vector Vertices[512];
}

[StructLayout(LayoutKind.Sequential)]
unsafe struct Matrix
{
  public fixed float M[16];
}

// This is how you do unions
[StructLayout(LayoutKind.Explicit)]
unsafe struct Vector
{
  [FieldOffset(0)]
  public fixed float Items[16];
  [FieldOffset(0)]
  public float X;
  [FieldOffset(4)]
  public float Y;
  [FieldOffset(8)]
  public float Z;
}

class Program
{
  unsafe static void Main(string[] args)
  {
    var mesh = new MeshDesc();
    var buffer = new byte[Marshal.SizeOf(mesh)];

    // Set where NameLen will be read from.
    buffer[0] = 12;
    // Use Buffer.BlockCopy to raw copy data across arrays of primitives.
    // Note we copy to offset 2 here: char's have alignment of 2, so there is
    // a padding byte after NameLen: just like in C.
    Buffer.BlockCopy("Hello!".ToCharArray(), 0, buffer, 2, 12);

    // Copy data to struct
    Read(buffer, out mesh);

    // Print the Name we wrote above:
    var name = new char[mesh.NameLen];
    // Use Marsal.Copy to copy between arrays and pointers to arrays.
    unsafe { Marshal.Copy((IntPtr)mesh.Name, name, 0, mesh.NameLen); }
    // Note you can also use the String.String(char*) overloads
    Console.WriteLine("Name: " + new string(name));

    // If Erik Myers likes it...
    mesh.VertexCount = 4711;

    // Copy data from struct:
    // MeshDesc is a struct, and is on the stack, so it's
    // memory is effectively pinned by the stack pointer.
    // This means '&' is sufficient to get a pointer.
    Write(&mesh, buffer);

    // Watch for alignment again, and note you have endianess to worry about...
    int vc = buffer[100] | (buffer[101] << 8) | (buffer[102] << 16) | (buffer[103] << 24);
    Console.WriteLine("VertexCount = " + vc);
  }

  unsafe static void Write(MeshDesc* pMesh, byte[] buffer)
  {
    // But byte[] is on the heap, and therefore needs
    // to be flagged as pinned so the GC won't try to move it
    // from under you - this can be done most efficiently with
    // 'fixed', but can also be done with GCHandleType.Pinned.
    fixed (byte* pBuffer = buffer)
      *(MeshDesc*)pBuffer = *pMesh;
  }

  unsafe static void Read(byte[] buffer, out MeshDesc mesh)
  {
    fixed (byte* pBuffer = buffer)
      mesh = *(MeshDesc*)pBuffer;
  }
}
Válaszolt 24/10/2009 10:37
a forrás felhasználó

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. Learn more