Hierarchikus adatkötés beágyazott listanézetek WPF

szavazat
1

Van néhány adat, hogy van egy részlet asztalra. Azt akarjuk az adatokat be kell mutatni a ListView. Azt akarjuk, hogy a részletes adatok jelennek meg egy beágyazott ListView amikor kiválaszt egy elemet az eredeti listában. Nem úgy tűnik, hogy kitaláljuk, hogyan lehet a adatkötéseket működik.

Itt van, amit eddig, (a probléma a {Binding Path=FK_History_HistoryItems}):

<ListView Name=lstHistory ItemsSource={Binding Source={StaticResource History}} SelectionChanged=lstHistory_SelectionChanged>
  <ListView.View>
    <GridView>
      <GridViewColumn DisplayMemberBinding={Binding Path=Name} Header=Name Width=100 />
      <GridViewColumn DisplayMemberBinding={Binding Path=Description} Header=Description Width=150 />
      <GridViewColumn DisplayMemberBinding={Binding Path=Total, Converter={StaticResource moneyConvert}} Header=Total Width=100 />
      <GridViewColumn DisplayMemberBinding={Binding Converter={StaticResource categoryAggregate}} Header=Categories Width=100 />
    </GridView>
  </ListView.View>
  <ListView.Resources>
    <Style TargetType={x:Type ListViewItem}>
      <Setter Property=Template>
        <Setter.Value>
          <ControlTemplate TargetType={x:Type ListViewItem}>
            <Border>
              <StackPanel>
                <Border Name=presenter
                    Background={TemplateBinding Background}
                    BorderBrush={TemplateBinding BorderBrush}
                    BorderThickness={TemplateBinding BorderThickness}
                    Padding={TemplateBinding Padding}>
                  <GridViewRowPresenter />
                </Border>
                <Border Name=details Visibility=Collapsed Margin=5
                    BorderBrush=Black BorderThickness=2>
                  <StackPanel Margin=5>
                    <ListView ItemsSource={Binding Path=FK_History_HistoryItems}>
                      <ListView.View>
                        <GridView>
                          <GridViewColumn DisplayMemberBinding={Binding Path=Ammount} Header=Ammount Width=100 />
                          <GridViewColumn DisplayMemberBinding={Binding Path=Category} Header=Category Width=100 />
                        </GridView>
                      </ListView.View>
                    </ListView>
                  </StackPanel>
                </Border>
              </StackPanel>
            </Border>
            <ControlTemplate.Triggers>
              <Trigger Property=IsSelected Value=True>
                <Setter TargetName=details Property=Visibility Value=Visible />
                <Setter TargetName=presenter Property=Background Value=Navy/>
                <Setter TargetName=presenter Property=TextElement.Foreground Value=White />
              </Trigger>
            </ControlTemplate.Triggers>
          </ControlTemplate>
        </Setter.Value>
      </Setter>
    </Style>
  </ListView.Resources>
</ListView>
A kérdést 09/12/2008 19:03
a forrás felhasználó
Más nyelveken...                            


3 válasz

szavazat
1

Ha jól értem a kérdést helyesen van szüksége, hogy kötődnek a SelectedItem az eredeti lista:

<ListView ItemsSource="{Binding ElementName=lstHistory, Path=SelectedItem}">

Majd állítsa be a datatemplate / nézet, ha szükséges. Ha nem akarja használni elementName a kötési akkor is használhatja RelativeSource de én meg elementName könnyebb elolvasni és megérteni.

Válaszolt 09/12/2008 20:27
a forrás felhasználó

szavazat
0

Meg kell változtatni a problémát sort a következő:

<ListView ItemsSource="{Binding FK_History_HistoryItems}">

Az, hogy a változás, a kontroll szépen működik. Én már dolgozom valami hasonló, de hiába. Nagyon szeretem a munkát ezen.

Válaszolt 31/01/2009 00:33
a forrás felhasználó

szavazat
0

Annak érdekében, hogy a trigger munka, Meg kell állítani a ControlTemplate TargetType:

<ControlTemplate TargetType="{x:Type ListViewItem}">

Anélkül, hogy a TargetType van megadva (például a választható típus), a XAML rendering zavarodott lesz ...

Válaszolt 07/10/2015 14:50
a forrás felhasználó

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. Learn more