Tavaszi boot Hibernate ManyToMany kapcsolat

szavazat
0

Van egy kérdés ManyToMany realation. Tegyük fel, hogy van két modell területeken, mint például a Menü RoleGroup, a menü modell tartalmaz egy mezőt nevű privát RoleGroup roleGroup a @ManyToMany kapcsolatban és @JoinTable a JoinColumns és InverseJoinColumns. Képzeld én már létrehozott egy objektum, mint amely magában foglalja a Menü RoleGroup pályáról entityRepository .save én tárol Itt van a kérdés, van-e módja annak, hogy frissíteni a tárgy (tekintve, hogy ManyToMany kapcsolatban) használata nélkül natív lekérdezést? mert ha az általunk használt ManyToMany kapcsolat hibernálás kezeli létrehozásával harmadik tábla, mint a „Menu_RoleGroup” adatbázisban, ahol mi nem rendelkezik domainnel, mint Menu_RoleGroup.

// Itt van a kérelem

  package org.sayar.layout.domain;

  import java.util.HashSet;
  import java.util.Set;

  import javax.persistence.Column;
  import javax.persistence.Entity;
  import javax.persistence.FetchType;
  import javax.persistence.JoinColumn;
  import javax.persistence.JoinTable;
  import javax.persistence.ManyToMany;
  import javax.persistence.OneToMany;
  import javax.persistence.Table;

  import org.hibernate.annotations.Nationalized;
  import org.sayar.layout.base.general.domain.GeneralDomain;
  import org.sayar.layout.constants.SchemaList;
  import org.sayar.layout.domain.uaa.Role;
  import org.sayar.layout.domain.uaa.RoleGroup;
  import org.springframework.data.annotation.Transient;

  import com.fasterxml.jackson.annotation.JsonInclude;
  import com.fasterxml.jackson.annotation.JsonManagedReference;

  import lombok.AllArgsConstructor;
  import lombok.Getter;
  import lombok.NoArgsConstructor;
  import lombok.Setter;

  /**
   * This domain for store and transfer Menu
   *
   * @author Ehsan
   */
  @Setter
  @Getter
  @AllArgsConstructor
  @NoArgsConstructor
  @JsonInclude(JsonInclude.Include.NON_NULL)
  @Entity(name = Menu.TABLE_NAME)
  @Table(name = Menu.TABLE_NAME, schema = SchemaList.LAYOUT)
  public class Menu extends GeneralDomain {
    @Transient
    public final static String TABLE_NAME = Menu;


    public class CN {
      public final static String title = title;
      public final static String description = description;
      public final static String banner = banner;
    }

    @Nationalized
    @Column(name = CN.title, length = 128, nullable = false)
    private String title;

    @Nationalized
    @Column(name = CN.description, length = 1000)
    private String description;

    @Nationalized
    @Column(name = CN.banner, length = 128)
    private String banner;

    /* Relationships */

    @ManyToMany(fetch = FetchType.EAGER)
    @JoinTable(name = Menu_RoleGroup,
        schema = SchemaList.LAYOUT,
        joinColumns = @JoinColumn(name = menuId, referencedColumnName = GCN.id), //
        inverseJoinColumns = @JoinColumn(name = roleGroupId, referencedColumnName = GCN.id))
    private Set<RoleGroup> roleGroupSet;

    @OneToMany(mappedBy = MenuItem.CN.menu, fetch = FetchType.EAGER)
    @JsonManagedReference
    private Set<MenuItem> menuItemSet = new HashSet<>();

    /* Constructors */
    public Menu(String title, String banner, String description) {
      this.title = title;
      this.banner = banner;
      this.description = description;
    }

    public Menu(String title, String banner, String description, Set<RoleGroup> roleGroupSet) {
      this.title = title;
      this.banner = banner;
      this.description = description;
      this.roleGroupSet = roleGroupSet;
    }

    public Menu(String id) {
      super(id);
    }
    /* Other classes or enumerations */

  }
  .
  .
  .
  .
  .

  package org.sayar.layout.domain.uaa;

  import java.util.Date;

  import javax.persistence.Column;
  import javax.persistence.Entity;
  import javax.persistence.EnumType;
  import javax.persistence.Enumerated;
  import javax.persistence.Table;

  import org.hibernate.annotations.Nationalized;
  import org.sayar.layout.base.general.domain.GeneralDomain;
  import org.sayar.layout.constants.SchemaList;
  import org.springframework.data.annotation.Transient;

  import com.fasterxml.jackson.annotation.JsonInclude;

  import lombok.AllArgsConstructor;
  import lombok.Getter;
  import lombok.NoArgsConstructor;
  import lombok.Setter;

  /**
   * This domain for store and transfer RoleGroup
   *
   * @author Ehsan
   *
   */
  @Setter
  @Getter
  @AllArgsConstructor
  @NoArgsConstructor
  @JsonInclude(JsonInclude.Include.NON_NULL)
  @Entity(name = RoleGroup.TABLE_NAME)
  @Table(name = RoleGroup.TABLE_NAME, schema = SchemaList.UAA)
  public class RoleGroup extends GeneralDomain {
    @Transient
    public final static String TABLE_NAME = RoleGroup;

    public class CN {
      public final static String title = title;
      public final static String status = status;
    }

    @Nationalized
    @Column(name = CN.title, length = 128, nullable = false)
    private String title;

    @Enumerated(EnumType.STRING)
    @Column(name = CN.status, nullable = false)
    private Status status;

    public RoleGroup(String id) {
      super(id);
    }

    /* Relationships */
    /* Constructors */
    /* Other classes or enumerations */
    public enum Status {
      ACTIVE, DE_ACTIVE
    }
  }
  .
  .
  .
  package org.sayar.layout.service.menu;

  import org.sayar.layout.base.util.Print;
  import org.sayar.layout.domain.Menu;
  import org.sayar.layout.repository.megaitem.MegaItemRepository;
  import org.sayar.layout.repository.menu.MenuRepository;
  import org.sayar.layout.repository.menuitem.MenuItemRepository;
  import org.sayar.layout.rest.menu.dto.*;
  import org.springframework.stereotype.Service;
  import org.sayar.layout.dao.menu.MenuDaoImpl;
  import org.springframework.data.domain.Page;
  import org.springframework.data.domain.Pageable;
  import org.springframework.http.ResponseEntity;

  import java.util.List;

  import lombok.RequiredArgsConstructor;
  import org.springframework.transaction.annotation.Transactional;
  import reactor.core.publisher.Mono;

  /**
   * Spring service implementation for the Menu entity.
   *
   * @author Ehsan
   */
  @Service
  @RequiredArgsConstructor
  public class MenuServiceImpl implements MenuService {

    private final MenuDaoImpl entityDao;
    private final MenuRepository entityRepository;
    private final MenuItemRepository menuItemRepository;
    private final MegaItemRepository megaItemRepository;

    @Override
    public Mono<ResponseEntity<Boolean>> create(ReqMenuCreateDTO entity, String userId) {
      return Mono.just(entityRepository.save(entity.map(userId)))
          .flatMap(createdEntity -> Mono.just(ResponseEntity.ok().body(true))
          )
          .defaultIfEmpty(ResponseEntity.ok().body(false));
    }

    @Transactional
    @Override
    public Mono<ResponseEntity<Boolean>> update(String id, ReqMenuUpdateDTO entity) {

      Mono.just(entityRepository.update(id, entity.getTitle(), entity.getBanner(), entity.getDescription())).subscribe();
      Mono.just(entityRepository.deleteRoleMenu(id)).subscribe();
      Print.print(title, entity);

      if (entity.getRoleGroupIdSet() != null && !entity.getRoleGroupIdSet().isEmpty())
        for (String roleId : entity.getRoleGroupIdSet()) {
          Mono.just(entityRepository.updateRoleMenu(id, roleId)).subscribe();
        }
      return Mono.just(ResponseEntity.ok().body(true));

    }
  .
  .
  .
  .
  .
  package org.sayar.layout.repository.menu;


  import org.sayar.layout.constants.SchemaList;
  import org.sayar.layout.repository.menu.dto.ResRoleGetListRepoDTO;
  import org.sayar.layout.rest.menu.dto.ResMenuGetListDTO;
  import org.sayar.layout.repository.menu.dto.ResMenuGetOneRepoDTO;
  import org.sayar.layout.rest.menu.dto.ResMenuGetOneDTO;
  import org.sayar.layout.rest.menu.dto.ResMenuGetPageDTO;
  import org.springframework.data.jpa.repository.JpaRepository;
  import org.springframework.stereotype.Repository;

  import java.util.List;
  import java.util.Optional;

  import org.sayar.layout.domain.Menu;
  import org.springframework.data.domain.Page;
  import org.springframework.data.domain.Pageable;
  import org.springframework.data.jpa.repository.Modifying;
  import org.springframework.data.jpa.repository.Query;
  import org.springframework.data.repository.query.Param;
  import org.springframework.transaction.annotation.Transactional;

  /**
   * Spring Data SQL Server repository for the Menu entity.
   *
   * @author Ehsan
   */
  @Repository
  public interface MenuRepository extends JpaRepository<Menu, String> {

    // UPDATE ALL STARTS HERE
    @Transactional
    @Modifying
    @Query(value = UPDATE Menu AS m SET m.title = :title , m.description = :description, m.banner = :banner WHERE m.id = :id)
    Integer update(@Param(id) String id, @Param(title) String title, @Param(description) String description, @Param(banner) String banner);

    @Transactional
    @Modifying
    @Query(value = DELETE FROM layout.Menu_RoleGroup WHERE menuId = :id, nativeQuery = true)
    Integer deleteRoleMenu(@Param(id) String id);

    @Transactional
    @Modifying
    @Query(value = INSERT INTO layout.Menu_RoleGroup (menuId,roleGroupId) VALUES (:menuId,:roleGroupId), nativeQuery = true)
    Integer updateRoleMenu(@Param(menuId) String menuId, @Param(roleGroupId) String roleGroupId);
  }
A kérdést 09/10/2019 23:50
a forrás felhasználó
Más nyelveken...                            


1 válasz

szavazat
0

Igazából megtudja, hogyan kell megoldani! Ebben az esetben azt kell létrehozni a domain modell, mint MenuRoleGroup mint entitás, majd adjunk hozzá egy beágyazható területén pl MenuRoleGroupEmbeddable és használata létre @EmbeddedId területén belül MenuRoleGroup. majd hozzáadjuk az elsődleges kulcs Menü RoleGroup belül MenuRoleGroupEmbeddable.

így Spring adatok létrehozására képes MenuRoleGroupRepository amely kiterjeszti JPA lerakat és de észre, hogy ez a táblázat két elsődleges kulcs nem egy.

észre, hogy MenuRoleGroupEmbeddable területén belül MenuRoleGroup nem rendelkezik kapcsolatot, de a Menü RoleGroup egyaránt @ManyToOne kapcsolatban MenuRoleGroupEmbeddable modell szerint.

itt a példa.

package org.sayar.wms.domain.Menu;

import com.fasterxml.jackson.annotation.JsonInclude;
import lombok.AllArgsConstructor;
import lombok.Getter;
import lombok.NoArgsConstructor;
import lombok.Setter;
import org.hibernate.annotations.GenericGenerator;
import org.sayar.wms.base.general.domain.GeneralDomain;
import org.sayar.wms.constants.SchemaList;
import org.sayar.wms.domain.container.Container;
import org.sayar.wms.domain.product.ProductContainerEmbeddable;
import org.springframework.data.annotation.Transient;

import javax.persistence.*;
import java.util.Date;


@Setter
@Getter
@AllArgsConstructor
@NoArgsConstructor
@JsonInclude(JsonInclude.Include.NON_NULL)
@Entity(name = MenuRoleGroup.TABLE_NAME)
@Table(name = MenuRoleGroup.TABLE_NAME, schema = SchemaList.WMS)
public class MenuRoleGroup {

  @Transient
  public final static String TABLE_NAME = "MenuRoleGroup";

  public class CN {
    public final static String startDate = "startDate";
  }

  @EmbeddedId
  private MenuRoleGroupEmbeddable menuRoleGroupEmbeddable;

  @JoinColumn(name = CN.startDate, referencedColumnName = GeneralDomain.GCN.id)
  private Date startDate;

}


package org.sayar.wms.domain.Menu;

import com.fasterxml.jackson.annotation.JsonInclude;
import lombok.AllArgsConstructor;
import lombok.Getter;
import lombok.NoArgsConstructor;
import lombok.Setter;
import org.sayar.wms.base.general.domain.GeneralDomain;
import org.sayar.wms.domain.container.Container;

import javax.persistence.CascadeType;
import javax.persistence.Embeddable;
import javax.persistence.JoinColumn;
import javax.persistence.ManyToOne;
import java.io.Serializable;
import java.util.Set;

/**
 * This domain for store and transfer Warehouse
 *
 * @author masoud
 */
@Setter
@Getter
@AllArgsConstructor
@NoArgsConstructor
@JsonInclude(JsonInclude.Include.NON_NULL)
@Embeddable
public class ProductContainerEmbeddable implements Serializable {

  public class CN {
    public final static String menuId = "menuId";
    public final static String roleGroupId = "roleGroupId";
  }

  /* Relationships */

  @ManyToOne
  @JoinColumn(name = CN.menu, referencedColumnName = "id")
  private Menu menu;

  @ManyToOne
  @JoinColumn(name = CN.roleGroup, referencedColumnName ="id")
  private RoleGroup roleGroup;

  /* Constructors */


  /* Other classes or enumerations */

}

menuId és roleGroupId egyaránt elsődleges kulcsok hte MenuRoleGroup entitás.

Válaszolt 25/11/2019 07:35
a forrás felhasználó

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. Learn more