Stacknavigator nem navigál az új képernyő használata közben a funkcionális összetevő

szavazat
0

Itt az én App.js

import React, {Component} from 'react';
import { createAppContainer } from 'react-navigation';
import { createStackNavigator } from 'react-navigation-stack';

import {Provider} from 'react-redux';
import {createStore} from 'redux';

import Reducers from './app/reducers';

import Preload from './app/Screens/Preload';
import HomeScreen from './app/Screens/HomeScreen';

let store = createStore(
 Reducers,
 window.__REDUX_DEVTOOLS_EXTENSION__ && window.__REDUX_DEVTOOLS_EXTENSION__()
);

const AppNavigator = createStackNavigator({
 Home: {screen: HomeScreen, navigationOptions: {header: null }},
 Preload: {screen: Preload, navigationOptions: {header: null }},
});

const AppContainer = createAppContainer(AppNavigator);

export default class App extends Component {
 render () {
  return (
    <Provider store={store}>
     <AppContainer/>
    </Provider>
  )
 }
}

HomeScreen.jsvan egy beágyazott Wrap.jskomponens, ami viszont egy Header.jselemet, ahol az onPressesemény kezelése betölteni egy új képernyő, ebben az esetben a Preload.jsképernyőn.

Amikor megnyomom a TouchableOpacity komponens, nincs hiba dobni, de nem történik semmi sem. Az új képernyő nem töltődik be. Kérem, tudassa velem, hogyan kell betölteni új képernyők használata közben funkcionális elemek.

Itt vannak a megfelelő komponenseket a fent említett.

Wrap.js

import React from 'react'
import { View, Text, StyleSheet, StatusBar, Platform, SafeAreaView, ScrollView } from 'react-native'
import Colors from '../../Constants/Colors'
import Header from './Header'

const Wrap = (props) => {
 return (
  <SafeAreaView style={styles.mainWrapper}>
   <ScrollView>
    <Header />
    {props.children}
   </ScrollView>
  </SafeAreaView>
 )
}

const styles = StyleSheet.create({
 mainWrapper: {
  backgroundColor: Colors.orange,
  height: 100%,
  paddingTop: Platform.OS === android ? StatusBar.currentHeight : 0

 }
})

export default Wrap

Header.js

import React from 'react'
import { View, Text, StyleSheet, Image, TouchableOpacity } from 'react-native'
import { FontAwesome } from '@expo/vector-icons';
import SourceImages from '../../Constants/SourceImages'
import Colors from '../../Constants/Colors'
import { NavigationActions } from 'react-navigation';

const {navigate} = NavigationActions;

const Header = () => {
 return (
  <View style={styles.wrapper}>
   <View style={styles.menuIconWrapper}>
    <TouchableOpacity style={styles.iconWrapper}
     onPress={()=>{navigate('Preload')}}

    >
     <FontAwesome name=navicon style={styles.icon} />
    </TouchableOpacity>
   </View>
   <View style={styles.logoWrapper}>
    <Image style={styles.logo} source={ SourceImages.logo } resizeMode=contain />
   </View>
   <View style={styles.cartIconWrapper}>
    <TouchableOpacity style={styles.iconWrapper} >
     <FontAwesome name=shopping-basket style={styles.icon} />
    </TouchableOpacity>
   </View>
  </View>
 )
}


export default Header
A kérdést 24/10/2019 11:54
a forrás felhasználó
Más nyelveken...                            


1 válasz

szavazat
1

Meg kell csinálni a következő módon:

1- import {withNavigation} a 'reagálni-navigációs' helyett NavigationActions

2- használata const Header = (kellékek) helyett const Header = ()

3- használata props.navigation helyett const {navigáljon} = NavigationActions;

4- export alapértelmezett withNavigation (fejléc) helyett export alapértelmezett fejléc

Ez így működik:

import { withNavigation } from 'react-navigation'


const Header = (props)


props.navigation.navigate('Preload')


export default withNavigation(Header)
Válaszolt 24/10/2019 12:11
a forrás felhasználó

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. Learn more