Im használ alamofire elemezni JSON regisztrál, im használ mysql adatbázis

szavazat
0

Ez az én API kódot nodejs, kapok Xcode konzol, hogy a felhasználó sikeresen bejelentkezett, de ő nem vett az adatbázisban, ez a probléma az én api vagy az én gyors forráskódját? minden segítséget kérem? i DNT úgy gondolja, hogy a probléma az, hogy API-ok im tesztelje az postás, és ez jól működik

app.post('/register/',(req,res,next)=>{
  var post_data = req.body; //Get POST params
  var uid = uuid.v4();  //Get UUID V4
  var plaint_password = post_data.password ; //Get password from post params
  var hash_data = saltHashPassword(plaint_password);
  var password = hash_data.passwordHash; //Get Hash value
  var salt = hash_data.salt; //Get salt

  var name = post_data.name;
  var email = post_data.email;
  var prenom = post_data.prenom
  var tel_user = post_data.tel_user;

  con.query('SELECT * FROM user where email=?',[email],function (err,result,fields) {
    con.on('error',function (err) {
      console.log('[MYSQL ERROR]',err);

    });
    if (result && result.length)
      res.json('Cette adresse mail est déjà utilisé');
    else {
      con.query('INSERT INTO `user`(`unique_id`, `name`, `email`, `encrypted_password`, `salt`, `created_at`, `updated_at`, `prenom`, `tel_user`) ' +
        'VALUES (?,?,?,?,?,NOW(),NOW(),?,?)',[uid,name,email,password,salt,prenom,tel_user],function (err,result,fields) {
        if (err) throw err;

        res.json('Vous ètes inscrit avec succés');

      })
    }
  });

})```

and that's how im using alamofire to parse json data 
@IBAction func btn_register (_ feladó: Bármilyen) {hagyja ServerURL = http: // localhost: 1337 / Regisztráció

  guard let email = emailtf.text, !email.isEmpty else {return}
  guard let password = passwordtf.text, !password.isEmpty else {return}
  guard let name = nametf.text, !name.isEmpty else {return}
  guard let prenom = prenomtf.text, !prenom.isEmpty else {return}
  guard let telephone = telephonetf.text, !telephone.isEmpty else {return}

  let registerRequest = [
    name : name,
    email : email,
    password : password,
     prenom : prenom,
    telephone : telephone,
  ]

  print(registerRequest)
     Alamofire.request(serverUrl, method: .post, parameters: registerRequest, encoding: JSONEncoding.default, headers: nil).responseJSON { (responseObject) -> Void in
        if responseObject.result.isSuccess {
          let resJson = JSON(responseObject.result.value!)
          print(resJson)        }
        if responseObject.result.isFailure {
          let error : Error = responseObject.result.error!
          print(error)
        }


    }


}


i get on xcode console that the user is registered successfully but he's not added on the database, is it the problem on my api or in my swift source code? any help please? i dnt think that the problem is in my api cause im testing it on postman and it works good
A kérdést 02/12/2019 21:54
a forrás felhasználó
Más nyelveken...                            

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. Learn more