MongoDB $ push valójában nem nyomja rá semmit a tömb

szavazat
0

Megjegyeztem a kódsor // This Command Does not work, ahol gyanítom, hogy ez törés. A debug log mongúz, a kimenet a következőképpen néz ki: De semmi adunk a medicineIds tömb a hétfő objektumot a DaysOfWeek sémát.

A következő a hibakeresési kimenet DayOfWeek.findOneAndUpdate (), ahol tolja vissza rá a tömb, és nem látom az eredményt én mongo tárol.

Ha ki akar figyelmen kívül hagyja ezt, mint én más kérdése van, kérjük, tudassa velem, hogy miért.

Mongoose: dayofweeks.insertOne({ medicineIds: [], _id: 'Monday', __v: 0 }, { session: null }) // <- response to $push

Mongoose: medicines.insertOne({ times: [ 1, 2 ], dayNames: [ 'Monday' ], _id: ObjectId(5e73d816d54b1202e15bb96b), nam
e: 'Provolone', count: 23, __v: 0 }, { session: null })
Mongoose: dayofweeks.findOne({ _id: 'Monday' }, { projection: {} })

Mutáció

const Mutation = new GraphQLObjectType({
  name: 'Mutation',
  fields: {
    addDayOfWeek: {
      type: DayOfWeekType,
      args: {
        name: { type: new GraphQLNonNull(GraphQLString) }
      },
      resolve(parent, args) {
        let dayOfWeek = new DayOfWeek({
          _id: args.name,
          medicineIds: new Array()
        });

        return dayOfWeek.save(); 
      }
    },
    addNewMedicine: {
      type: MedicineType,
      args: {
        name: { type: new GraphQLNonNull(GraphQLString) },
        count: { type: new GraphQLNonNull(GraphQLInt) },
        times: { type: new GraphQLNonNull(GraphQLList(GraphQLInt))},
        dayNames: { type: new GraphQLNonNull(GraphQLList(GraphQLString))}
      },

      resolve (parent, args) {
        let medicine = new Medicine({
          name: args.name,
          count: args.count,
          times: args.times,
          dayNames: args.dayNames
        }); 
        args.dayNames.forEach((dayId) => {
          DayOfWeek.findOneAndUpdate( // This Command Does Not Work: 
            // medicine._id, dayId are correct at this point of the 
            //code
            { _id: dayId }, 
            { $push: { medicineIds: medicine._id }},
            { new: true, useFindAndModify: false }
          );

        });
        return medicine.save(); 
      }
    }
  }
});

hétNapja séma

const mongoose = require('mongoose');
const Schema = mongoose.Schema; 

const dayOfWeekSchema = new Schema({
  _id: String,
  medicineIds: [String] // I am trying to push onto this array
});

module.exports = mongoose.model('DayOfWeek', dayOfWeekSchema);

Gyógyszer-séma

const mongoose = require('mongoose');
const Schema = mongoose.Schema; 

const medicineSchema = new Schema({
  id: String,
  count: Number,
  name: String,
  times: [Number],
  dayNames: [String]
});

module.exports = mongoose.model('Medicine', medicineSchema);
A kérdést 19/03/2020 21:56
a forrás felhasználó
Más nyelveken...                            

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. Learn more