Nodejs / MongoDB: $ szükségletek tömb

szavazat
0

hogy mit akarok csinálni, hogy csatlakozzon a két gyűjtemény, majd visszatér elemek whome név létezik belsejében egy tömböt

ezek a modellek

Autómodell

id,
carAuthorizedDrivers:[String],
garageId:{type: Schema.ObjectId,ref:garage}

driversModel

id,
garageId:{type: Schema.ObjectId,ref:garage}
drivers:[{name:String,skill:String}]

Ez az eredmény a csatlakozni

id:1D99399379773,
carAuthorizedDrivers:[DriverA,DriverB],
garageId:010003,
JoinDrivers:[drivers:[{name:DriverA,skill:89},{name:DriverB,skill:77},{name:DriverC,skill:45}]]

Azt akarom, hogy korlátozza Joindrivers céljára csak mutatja vezetők (név + készségek) whome nevek tartoznak carAuthorizedDrivers, ezért szeretnék joinDrivers hogy csak az alábbiakat tartalmazza:

{name:DriverA,skill:89},{name:DriverB,skill:77}

amit én próbáltam csinálni a következő:

join () {
  return new Promise(function (resolve, reject) {
   Car.aggregate([
    {
     $lookup: {
      from: 'drivers', // collection name in db
      localField: 'garage_id',
      foreignField: 'garage_id',
      as: 'joinDrivers'
     }
    },
    { $unwind: '$Joindrivers' },
    { $unwind: '$Joindrivers.drivers' },
    { $unwind: '$carAuthorizedDrivers' },
    { $match: { 'Joindrivers.drivers.name': { $in: 'carAuthorizedDrivers' } } }
   ]).exec((err, result) => {
    if (err) {
     reject(err)
    }
    resolve(result)
   })
  })
 }

Kapok $ szükségletek tömb ERROR , de ha tettem egy tömb kézzel, mint ez:

$match: { 'Joindrivers.drivers.name': { $in: [DriverA,DriverB] } } 

$ Művekben is, és azt az eredményt kapjuk, hogy hogyan tudom megoldani ezt a problémát?

A kérdést 19/03/2020 22:05
a forrás felhasználó
Más nyelveken...                            

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. Learn more