Hogyan legtöbb elegánsan expressz bal csatlakozzanak aggregált SQL lekérdezés a LINQ

szavazat
18

SQL:

SELECT
  u.id,
  u.name,
  isnull(MAX(h.dateCol), '1900-01-01') dateColWithDefault
FROM universe u
LEFT JOIN history h 
  ON u.id=h.id 
  AND h.dateCol<GETDATE()-1
GROUP BY u.Id, u.name
A kérdést 03/08/2008 22:22
a forrás felhasználó
Más nyelveken...                            


4 válasz

szavazat
8

A megoldás, még ha e elhalasztja kezelése a null értéket a kódot, a következők lehetnek:

DateTime tegnap = DateTime.Now.Date.AddDays (-1);

var collection=
  from u in db.Universe
  select new
  {
    u.id,
    u.name,
    MaxDate =(DateTime?)
    (
      from h in db.History
      where u.Id == h.Id
      && h.dateCol < yesterday
      select h.dateCol 
    ).Max()
  };

Ez nem termel pontosan ugyanaz SQL, de nem nyújtja ugyanazt a logikai eredményt. Fordítására „komplex” SQL lekérdezések LINQ nem mindig egyértelmű.

Válaszolt 03/08/2008 22:31
a forrás felhasználó

szavazat
0

Ez nem egy teljes választ, de a bal csatlakozni darab akkor a DefaultIfEmpty üzemeltető így:

var collection = 
from u in db.Universe
join history in db.History on u.id = history.id into temp
from h in temp.DefaultIfEmpty()
where h.dateCol < DateTime.Now.Date.AddDays(-1)
select u.id, u.name, h.dateCol ?? '1900-01-01'

Még nem volt, hogy szükség van olyan GroupBy parancsok még, úgyhogy hagytam, hogy ki, hogy nem küld le a rossz úton. Két másik gyors dolgokat megjegyezni. Azt nem tudták, hogy valóban csatlakozni két paraméter bár a fentiek vannak olyan módon, hogy kap körül. Továbbá, a ?? üzemben működik igazán jól a helyén a ISNULL SQL-ben.

Válaszolt 28/08/2008 20:09
a forrás felhasználó

szavazat
0

Fogsz szeretné használni a join intokonstrukció csoportot hoz létre lekérdezést.

TestContext db = new TestContext(CreateSparqlTripleStore());
var q = from a in db.Album
    join t in db.Track on a.Name equals t.AlbumName into tracks
    select new Album{Name = a.Name, Tracks = tracks};
foreach(var album in q){
  Console.WriteLine(album.Name);
  foreach (Track track in album.Tracks)
  {
    Console.WriteLine(track.Title);
  }
}
Válaszolt 17/09/2008 06:28
a forrás felhasználó

szavazat
1
var collection=
  from u in db.Universe
  select new
  {
    u.id,
    u.name,
    MaxDate =(DateTime?)
    (
      from h in db.History
      where u.Id == h.Id
      && h.dateCol < yesterday
      select h.dateCol 
    ).Max()
  };

Csak youse a fenti kódot, és ez jól működik!

Válaszolt 18/04/2016 12:16
a forrás felhasználó

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. Learn more